NTech Solutions cung cấp sản phẩm inverter hòa lưới điện năng lượng mặt trời chính hãng các thương hiệu lớn. Chất lượng và cao cấp bao gồm các hãng như: Sungrow, Huawei,...