Liên hệ

Dự án hoàn thành

Đại học Nguyễn Bình Khiêm Nam Định
Năm: 2015 - 600 kWp
Bãi giữ xe trung tâm thương mại Nowzone
Năm: 2018 - 750 kWp
Tập đoàn Kache
Năm: 2019 - 1300 kWp