Blog

Ngày cập nhật: 31-03-2021
Biến tần Sungrow hiện nay rất phổ biến với nhiều dự án, khách hàng lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời. Tuy nhiên vẫn rất nhiều khách hàng chưa nắm rõ về cách giám sát truyền thông đối với Wifi V312, Eyem4 và Com100 đối với từ hệ điện mặt trời. Trước hết, chúng tôi xin được hướng dẫn cài đặt để theo dõi, giám sát chung cho tất cả các dự án lớn, nhỏ sử dụng biến tần Sungrow.